o  SZKOLE
      dla UCZNIA
      SPONSORZY UCZNIÓW

ZSP

Budynki naszej Szkoły zostały objęte projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
17 lipca 2017 r. rozpoczęły się w naszej Szkole pierwsze prace związane z ww. projektem, a 28 czerwca 2019 r. projekt został zakończony.

 


--------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu

------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im. Władysława Strzemińskiego


Projekty MKiDN

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

   
12 października 2021 r. odbył się w Naszej szkole kolejny wykład z cyklu Wielkie Postacie Kultury i Sztuki. Tym razem uczniowie z klas II PLSP wysłuchali prelekcji prof. Witolda Stelmachniewicza dziekana wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na temat: Malarstwo w historii współczesnej. >> czytaj więcej >>

12 października 2021 r. odbył się w Naszej szkole wernisaż Wystawy Poplenerowej prac malarskich uczniów z klas III i IV PLSP oraz VI OSSP. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: wiceburmistrz Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz, dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska oraz dziekan >> czytaj więcej >>

5 października w Internacie Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu odbyło się oficjalne powitanie uczniów klas pierwszych. Nowi mieszkańcy zostali przyjęci  przez starszych kolegów, złożyli ślubowanie oraz otrzymali >> czytaj więcej >>

5 października klasa III c PLSP pod opieką wychowawcy klasy Rafała Babiaka i nauczycielki chemii Katarzyny Babiak odbyła wycieczkę do Krakowa. Pierwszym celem ich podróży była wizyta w domu rodzinnym, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, Jana Matejki, gdzie mogli podziwiać przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki >> czytaj więcej >>

30 września 2021 r. uczniowie klas: II, III i IV Naszej szkoły, kształcący się w specjalizacji aranżacja wnętrz, uczestniczyli w wykładzie pt. Design. O co tu chodzi?, który wygłosił dla nich dr hab. Łukasz Sarnat - prodziekan wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Wykład obejmował m.in. zagadnienia współczesnego designu >> czytaj więcej >>

27 września 2021 r. odbyły się w Naszej szkole warsztaty z Podstaw Projektowania Modelowego, które prowadził dr Piotr Kisiel - Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego  w PWSW w Przemyślu oraz Zakładu Grafiki Warsztatowej i Projektowej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia zorganizowane były dla  >> czytaj więcej >>

17 września 2021 r. zakończył się tygodniowy Plener rysunkowo-malarski, w którym uczestniczyli najstarsi uczniowie Naszej szkoły pod opieką nauczycieli prowadzących przedmiot rysunek i malarstwo: Teresy Ulmy, Tomasza Potuczki, Anny Kałamarz-Kucz oraz Jolanty Nowak. Sprzyjające warunki pogodowe zaowocowały bardzo  >> czytaj więcej >>

21 września 2021 r. uczniowie klas II PLSP udali się do Galerii Głównej U Attavantich, gdzie mieli możliwość obejrzenia wystawy towarzyszącej tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej pt. Ludzie Kresów. Na ekspozycji tej prezentowane są zdjęcia z rodzinnych albumów Kresowian, którzy po zakończeniu II wojny  >> czytaj więcej >>

W poniedziałek 13 września 2021 r. rozpoczął się w Naszej szkole jesienny Plener rysunkowo-malarski, w którym uczestniczą klasy trzecie i czwarte PLSP oraz klasa VI OSSP. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli prowadzących przedmiot rysunek i malarstwo realizują prace na temat: "Motywy roślinne w pejzażu" >> czytaj więcej >>


9 września 2021 r. odbyło się w auli Naszej szkoły pierwsze spotkanie z cyklu Wielkie Postacie Kultury i Sztuki. Tym razem naszym gościem był prof. dr hab. Jan Tutaj z wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich oraz zainteresowani uczniowie >> czytaj więcej >>

1 września 2021 r. odbyła się w Naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Z powodu obowiązujących obostrzeń i konieczności zachowania bezpieczeństwa w auli szkolnej spotkali się: dyrekcja szkoły, uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele klas starszych  >> czytaj więcej >>