o  SZKOLE
      dla UCZNIA
      SPONSORZY UCZNIÓW

ZSP

Budynki naszej Szkoły zostały objęte projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
17 lipca 2017 r. rozpoczęły się w naszej Szkole pierwsze prace związane z ww. projektem, a 28 czerwca 2019 r. projekt został zakończony.

 


--------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu

------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im. Władysława Strzemińskiego


Projekty MKiDN

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

   
17 września 2021 r. zakończył się tygodniowy Plener rysunkowo-malarski, w którym uczestniczyli najstarsi uczniowie Naszej szkoły pod opieką nauczycieli prowadzących przedmiot rysunek i malarstwo: Teresy Ulmy, Tomasza Potuczki, Anny Kałamarz-Kucz oraz Jolanty Nowak. Sprzyjające warunki pogodowe zaowocowały bardzo  >> czytaj więcej >>

21 września 2021 r. uczniowie klas II PLSP udali się do Galerii Głównej U Attavantich, gdzie mieli możliwość obejrzenia wystawy towarzyszącej tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej pt. Ludzie Kresów. Na ekspozycji tej prezentowane są zdjęcia z rodzinnych albumów Kresowian, którzy po zakończeniu II wojny  >> czytaj więcej >>

W poniedziałek 13 września 2021 r. rozpoczął się w Naszej szkole jesienny Plener rysunkowo-malarski, w którym uczestniczą klasy trzecie i czwarte PLSP oraz klasa VI OSSP. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli prowadzących przedmiot rysunek i malarstwo realizują prace na temat: "Motywy roślinne w pejzażu" >> czytaj więcej >>


9 września 2021 r. odbyło się w auli Naszej szkoły pierwsze spotkanie z cyklu Wielkie Postacie Kultury i Sztuki. Tym razem naszym gościem był prof. dr hab. Jan Tutaj z wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich oraz zainteresowani uczniowie >> czytaj więcej >>

1 września 2021 r. odbyła się w Naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Z powodu obowiązujących obostrzeń i konieczności zachowania bezpieczeństwa w auli szkolnej spotkali się: dyrekcja szkoły, uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele klas starszych  >> czytaj więcej >>

25 czerwca 2021 r. uroczystą akademią zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Po części oficjalnej, na którą składało się przemówienie dyrektora, wręczenie uczniom świadectw z wyróżnieniem oraz przekazanie nagród w konkursach plastycznych, uczniowie przeszli do klas na ostatnie  >> czytaj więcej >>

22 czerwca odbył się w Naszej szkole Dzień Sztuki i Sportu, w którym uczestniczyła cała społeczność uczniowska. Dyrektor szkoły przywitał zebranych i zachęcił do wspólnej zabawy, na którą składały  się rozrywki o charakterze umysłowym i fizycznym: turniej szachowy, test wiedzy o zdrowiu, quiz wiedzy z historii sztuki,  >> czytaj więcej >>

Miło nam zakomunikować, że Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego "Spotkania z Sacrum", skierowanego do uczniów szkół artystycznych, zdobyła uczennica Naszej szkoły Aleksandra Jucha z kl. III b PLSP.
Tematem przewodnim konkursu był cytat z Księgi Rodzaju Starego Testamentu odnoszący się  >> czytaj więcej >>

W dniach 31.05 - 2.06 oraz 7- 9.06.2021 r. odbywał się w Naszej szkole Wiosenny plener rysunkowo-malarski 2021, którego tematem i motywem przewodnim był "Pejzaż miejski - światło". W plenerze uczestniczyli uczniowie klas: IIa, IIc, IId, IIIa i IIIb PLSP oraz V OSSP. Po okresie zdalnej nauki wszyscy zgłosili się na zajęcia plenerowe  >> czytaj więcej >>

Jeszcze kilka zdjęć z wiosennego pleneru rysunkowo-malarskiego pn. "Pejzaż miejski - światło"...  >> czytaj więcej >>

31 maja 2021 r. klasy II i III PLSP oraz klasa V OSSP rozpoczęły wiosenny plener rysunkowo-malarski pn. "Pejzaż miejski - światło". Pod okiem artystów plastyków - nauczycieli rysunku i malarstwa  >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotów: podstawy projektowania, projektowanie graficzne i techniki druku artystycznego  >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotów rzeźba oraz rysunek i malarstwo  >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotu podstawy fotografii i filmu  >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji projektowanie ubioru >> czytaj więcej >>

30 kwietnia 2021 r. w holu budynku Synagoga odbyło się uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy 14. Ogólnopolskiego Konkursu Na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową "Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka". Uroczystość, z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID -19, >> czytaj więcej >>

29 kwietnia 2021r. w Sali Wystawowej Synagoga odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i świadectw ukończenia szkoły oraz otwarcie wystawy podyplomowej. Uroczystość miała kameralny charakter >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe podczas zdalnych zajęć z podstaw projektowania oraz projektowania multimedialnego >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji projektowanie ubioru >> czytaj więcej >>

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie uczennicy klasy 4a PLSP -  Martynie Pieniążek, która została finalistką  z wyróżnieniem tegorocznej edycji Olimpiady Artystycznej z historii sztuki. Brawo! Martyna >> czytaj więcej >>

W dniach 13-15  kwietnia 2021 r. uczniowie klas 4 PLSP z powodzeniem zdawali Egzaminy Dyplomowe. Wg oceny przewodniczącej PKE p. Teresy Ulmy, uczniowie, pomimo panującej pandemii i nauczania >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji projektowanie graficzne >> czytaj więcej >>

13 kwietnia 2021 r. uczniowie Naszej szkoły rozpoczęli Egzaminy Dyplomowe, po których zdaniu, kończą szkołę i otrzymują tytuł plastyka z nauczanej specjalności i specjalizacji >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z rzeźby >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z rysunku i malarstwa >> czytaj więcej >>

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z rysunku i malarstwa inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego - patrona Szkoły >> czytaj więcej >>Wielkim sukcesem uczennicy kl. II a PLSP - Emilii Ośmak zakończył się 14. Ogólnopolski Konkurs Na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową "Zagrożenie środowiska naturalnego człowieka" - Smog. Emilia Ośmak zdobyła główną nagrodę Grand Prix za komiks "Atak Smoga". 25 marca 2021 roku >> czytaj więcej >>

Celem Wewnątrzszkolnego Konkursu Fotograficznego "Niech się stanie światło"  było rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów, dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą oraz zwróceniem uwagi na dużą rolę, jaką odgrywa światło >> czytaj więcej >>

Z okazji 120-lecia prapremiery "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego uczniowie Naszej szkoły uczestniczyli w konkursie na opracowanie afisza teatralnego do przedstawiania "Wesele". Celem konkursu było nie tylko przygotowanie pracy ciekawej, oryginalnej i zgodnej z tematem, ale też popularyzującej patrona szkoły >> czytaj więcej >>

120. rocznicę prapremiery "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego uczniowie Naszej szkoły uczcili zaangażowaniem w liczne przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu. Jednym z nich był Konkurs na stylizację kostiumu dla wybranej postaci z dramatu "Wesele". Jury powołane przez >> czytaj więcej >>

Uczniowie Naszej szkoły przez pierwsze miesiące 2021 roku uczestniczyli w Wewnątrzszkolnym Konkursie Graficznym "Opowieści o przyszłości".Głównym celem Konkursu było rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów oraz zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych, a także zwrócenie >> czytaj więcej >>Prace powstałe w Pracowni Fotografii i Filmu podczas zajęć on-line. Prezentowane fotografie obejmują wielu autorów - prace, które w większości były próbą odpowiedzi na zadane ćwiczenie lub zadanie, >> czytaj więcej >>


W grudniu uczniowie Naszej szkoły uczestniczyli w Wewnątrzszkolnym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową 2020, którego celem było podtrzymanie tradycji własnoręcznego wykonania kartek świątecznych   >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotu podstawy projektowania  >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji aranżacja wnętrz  >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji projektowanie ubioru  >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotu projektowanie multimedialne  >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach ze specjalizacji projektowanie graficzne  >> czytaj więcej >>

Prace powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotu podstawy fotografii i filmu   >> czytaj więcej >>

Prezentujemy prace z rzeźby powstałe w ostatnich tygodniach - w czasie zdalnego nauczania   >> czytaj więcej >>

W czasie zdalnego nauczania Nasi uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia pracując w domu, ale pod kierunkiem swoich nauczycieli - artystów plastyków. Efekty ich pracy możemy zobaczyć na zdjęciach. Prezentowane prace z rysunku i malarstwa powstały w ostatnich tygodniach   >> czytaj więcej >>

9 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było uroczystego wernisażu. Na wystawie znalazły się prace wykonane podczas jesiennego pleneru   >> czytaj więcej >>

W poniedziałek, 21 września 2020 r., zakończył się szkolny jesienny plener rysunkowo-malarski, którego tematem była „Architektura w przestrzeni”. Prace wykonane przez uczniów zostały ocenione przez komisję, której przewodniczył kierownik sekcji plastycznej – Mirosław Kowalczuk >> czytaj więcej >>

15 września 2020 r. uczniowie klas: III i IV PLSP oraz V g OSSP rozpoczęli jesienny plener rysunkowo-malarski na terenie jarosławskiej Starówki. Po przerwie spowodowanej wiosennym zawieszeniem zajęć oraz wakacjami, młodzi adepci sztuki z ogromnym entuzjazmem i zapałem przystąpili do działań twórczych >> czytaj więcej >>

1 września 2020 r. odbyła się w Naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na trwającą pandemię i konieczność zachowania bezpieczeństwa w auli szkolnej spotkali się uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele klas starszych i ich wychowawcy >> czytaj więcej >>

30 czerwca 2020 r. odbyło się rozdanie dyplomów tegorocznym absolwentom Naszych szkół, tj. Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Wyspiańskiego >> czytaj więcej >>

Egzamin dyplomowy odbywał się w Naszej szkole w dniach 22-25 czerwca 2020 r.  Składał się z dwóch części: praktycznej będącej prezentacją przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji >> czytaj więcej >>

Społeczna kwarantanna to czas, kiedy wszystkie przedmioty szkolne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ze względu na specyfikę Naszej szkoły również zajęcia artystyczne odbywają się zdalnie, a uczniowie w domu wykonują wiele ćwiczeń i prac w różnych technikach >> czytaj więcej >>

W 40-tą rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest przez Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego odbyła się w Naszej szkole okolicznościowa prelekcja pt. „Lodowi Wojownicy – złota dekada >> czytaj więcej >>

Stypendystkami Prezesa Rady Ministrów zostały dwie uczennice Zespołu Szkół Plastycznych - Karolina Żelaznowska z klasy IV a z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Karolina Czajka z klasy IV g z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy >> czytaj więcej >>

11 stycznia 2020 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w tradycyjnym  balu studniówkowym. W eleganckich wnętrzach Restauracji ADM w Jarosławiu prowadzący powitali przybyłych na uroczystość: dyrektora szkoły >> czytaj więcej >>


Z przyjemnością informujemy, że od poniedziałku (27.01.2020) dla wszystkich uczniów został uruchomiony Internet piątej generacji w budynku synagogi. >> czytaj więcej >>

9 stycznia w Szkolnej Sali Wystawowej Synagoga odbyło się uroczyste otwarcie dwóch wystaw, na które przybyło liczne grono miłośników sztuki, zaproszeni goście, m.in. wiceburmistrz miasta Jaroslawia >> czytaj więcej >>

Już od kilku lat 7 stycznia obchodzony jest w Naszej szkole jako Dzień Koszuli w Kratę. Społeczność jarosławskiego Plastyka wspomina w ten sposób byłego nauczyciela i dyrektora szkoły śp. Krzysztofa Krzycha, >> czytaj więcej >>

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych jasełkami. To już wieloletnia tradycja w Naszej szkole. Nie inaczej było i w tym roku. 20 grudnia uczniowie, którzy pod opieką katechetów: p. Ewy Dziaduś >> czytaj więcej >>

Justyna Wróbel i Łukasz Czyrak, uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, zostali tegorocznymi stypendystami Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży >> czytaj więcej >>

III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii" zdobył Maciej Piątkowski – uczeń klasy III b PLSP, który pod opieką nauczyciela Dariusza Ledwosa >> czytaj więcej >>

12 grudnia uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami odbyli edukacyjną wycieczkę do Sanoka oraz Krosna. Pierwszym celem ich podróży było Muzeum Historyczne w Sanoku. Uczniowie obejrzeli tu galerię >> czytaj więcej >>

Utalentowani projektanci ubioru z Naszej szkoły, tj. Izabela Pusztuk - uczennica klasy 2a oraz Hubert Pelc – uczeń klasy 4a, uczestniczyli 5 grudnia 2019 r. w Sympozjum zorganizowanym przez VIAMODA >> czytaj więcej >>


5 grudnia odbyło się w Naszej szkole otwarcie Wystawy Poplenerowej Dzikowiec 2019. Prezentowane prace powstały jeszcze w poprzednim roku szkolnym podczas pleneru rysunkowo-malarskiego w Dzikowcu >> czytaj więcej >>

26 listopada odbyły się w Naszej szkole warsztaty mappingu, czyli  tworzenia widowiskowych projekcji na budynkach, które przenoszą nas w nierealny i piękny świat obrazu kreowanego przez światło. Zajęcia >> czytaj więcej >>


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Wariacje nt. twórczości Stanisława Wyspiańskiego" zakończył się ogromnym sukcesem uczennic Naszej szkoły: Karolina Żelaznowska z klasy IV a PLSP zdobyła I Nagrodę,  a Aleksandra Szczepańska z klasy III b PLSP otrzymała Wyróżnienie. Pod kierunkiem swoich nauczycieli, Tomasza Potuczko i Sylwii Szczębary, wykonały one prace, który zyskały akceptację i wysokie oceny jury >> czytaj więcej >>

Mikołajkowy wyjazd integracyjny zorganizowali 27 listopada uczniowie klasy Ia PLSP , którzy pod opieką nauczycieli Rafała Babiaka oraz Grzegorza Sawickiego,  odwiedzili stolicę naszego województwa - Rzeszów. >> czytaj więcej >>

To już kolejna wystawa prac uczniów Zespołu Szkół  Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, która cieszy oczy czytelników korzystających z biblioteki. Tym razem część obrazów z >> czytaj więcej >>


19 listopada 2019 r. uczniowie klas maturalnych rozpoczęli egzaminacyjny maraton pod nazwą Próbna Matura z Operonem. W kolejnych dniach rozwiązywali arkusze zadań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziome podstawowym oraz z wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogli w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, nad czym jeszcze powinni >> czytaj więcej >>


W dniach od 18 do 20 listopada 2019 r. odbywał się w Naszej szkole Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby
w ramach ogólnopolskiego badania jakości kształcenia artystycznego szkół plastycznych. Uczniowie klas trzecich Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego >> czytaj więcej >>

Tytuł Jarosławskiego Wicemistrza Ortografii w tegorocznych XII Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych zdobyła uczennica Naszej szkoły -Weronika Kaszycka. Konkurs odbył się 8 listopada w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu i zgromadził miłośników języka polskiego >> czytaj więcej >>

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku świętujemy 101. rocznicę tego ważnego wydarzenia. Szkolna uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek 8 listopada. Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy patriotyczną akademią, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna wraz z pocztem sztandarowym >> czytaj więcej >>

4 listopada 2019 r. w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów oraz zaproszonych gości uroczyście zainaugurowano, po dwuipółletniej przerwie spowodowanej remontem, funkcjonowanie Galerii Szkolnej Synagoga przy ul. Opolskiej 12. Okazją ku temu był wernisaż wystawy poplenerowej pt. "Kolor w jesiennym >> czytaj więcej >>

7 listopada uczniowie klasy Ia PLSP wraz ze swoją wychowawczynią udali się do Muzeum Kamienica Orsettich, aby uczestniczyć w muzealnej lekcji wychowawczej. Tematem zajęć była prelekcja inspirowana wystawąpt. "1939. Dwie okupacje", która w obrazowy sposób ukazuje Jarosław i okoliczne miejscowości na >> czytaj więcej >>

29 października miłośnicy języka polskiego zmierzyli się z wyzwaniami ortograficznymi  i sprawdzili swoje umiejętności, uczestnicząc w szkolnym dyktandzie. Celem konkursu było promowanie poprawnej >> czytaj więcej >>

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych  i Dniem Zadusznym młodzież Naszej szkoły, jak każdego roku, odwiedziła groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli.  16 października uczniowie z internatu odwiedzili Stary Cmentarz i groby pochowanych tam śp.: Barbary Gmiter, Anny Jenke, >> czytaj więcej >>

W dniach 8 i 22 października odbyły się  w Naszej szkole warsztaty animacji 3D prowadzone przez dr. Piotra Kisiela - adiunkta Projektowania Graficznego  w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej >> czytaj więcej >>

17 września uczniowie klas Ic i Id PLSP wraz z opiekunami odbyli wycieczkę edukacyjno-integracyjną do Arboretum w Bolestraszycach. Celem ich wyprawy był ogród botaniczny, który formą nawiązuje do najstarszych ogrodów zamkowych, takich jak: w Sieniawie, Zarzeczu, Dubiecku i Medyce. Wiekowe drzewa >> czytaj więcej >>

Uroczystą akademią uczcili Dzień Edukacji Narodowej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Z tej okazji odbyła się 11 października uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego, rady rodziców oraz całej szkolnej społeczności. >> czytaj więcej >>

9 października uczniowie Naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Tomasza Potuczko i Dariusza Ledwosa odbyli edukacyjną wycieczkę na Wydział Architektury Wnętrz Instytutu Sztuk Projektowych >> czytaj więcej >>

3 października uczniowie odwiedzili Małą Galerię Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, gdzie odbyło się otwarcie wystawy prac Piotra Burgera, absolwenta Naszej szkoły. Ekspozycja, której tytuł brzmi: „Assemblage", prezentuje artystyczne kolaże oraz trójwymiarowe kompozycje. Dzięki tej formie twórczej >> czytaj więcej >>

4 października, na zakończenie tygodniowego pleneru jesiennego, odbył się  w Naszej szkole przegląd prac wykonanych przez jego uczestników. Zdaniem nauczycieli oceniających wytwory >> czytaj więcej >>

Dziesięcioro uczniów z klas III a i b oraz IV a  Naszej szkoły przebywało przez 5 dni na plenerze wyjazdowym w Tryńczy. Był to wyjątkowo twórczy i inspirujący czas. Uczestnicy pleneru podziwiali miejscową >> czytaj więcej >>

W poniedziałek 30 września rozpoczął się w Naszej szkole jesienny plener rysunkowo-malarski, którego tematem i motywem przewodnim jest „Kolor w jesiennym pejzażu". Pogoda dostosowała się do >> czytaj więcej >>

Uczennice klasy I a uhonorowały swoich kolegów z okazji Dnia Chłopaka biletem do kina i wspólnie obejrzeli najnowszy film Dariusza Gajewskiego pt. „Legiony”. Jest to uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu pokolenia 1914-1916, które dało Polsce Niepodległość. >> czytaj więcej >>

Ogromnym sukcesem zakończył się dla uczniów Naszej szkoły, Gabrieli Kaczmar i Huberta  Pelca, tegoroczny XXVII OGÓLNOPOLSKI PLENER RYSUNKOWO-MALARSKI im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych "RYCHWAŁ 2019". Pracując pod okiem >> czytaj więcej >>

24 września uczniowie Naszej szkoły zainicjowali wyjazdem do Sanoka tegoroczne wycieczki edukacyjne. Pod opieką swoich nauczycieli obejrzeli 2 stałe ekspozycje Muzeum Historycznego w Sanoku: Galerię >> czytaj więcej >>

W dniach 5 - 7 września nasze miasto już po raz dziewiąty gościło teatry z całego kraju w ramach Jarosławskiego Przeglądu Teatralnego "Na Dziedzińcu". Publiczność miała okazję zobaczyć różne formy >> czytaj więcej >>

Mała Galeria Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki stała się 5 września 2019 r. miejscem spotkania sympatyków twórczości artystycznej Teresy Ulmy i jej dwóch córek. Pretekstem spotkania był wernisaż >> czytaj więcej >>


2 września 2019 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, w obecności pocztu sztandarowego i dyrekcji szkoły, uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2019/2020. Zgromadzonych w auli szkolnej uczniów, rodziców i nauczycieli powitał dyrektor szkoły Jacek Tracz, który >> czytaj więcej >>