o  SZKOLE
      dla UCZNIA
      SPONSORZY UCZNIÓW

ZSP

Budynki naszej Szkoły zostały objęte projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
17 lipca 2017 r. rozpoczęły się w naszej Szkole pierwsze prace związane z ww. projektem, a 28 czerwca 2019 r. projekt został zakończony.

 


--------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu

------------------------------------------------


Szkoła Patronacka
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im. Władysława Strzemińskiego


Projekty MKiDN

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury


14 września uczniowie Naszej szkoły pod opieką nauczyciela aranżacji przestrzeni oraz podstaw fotografii i filmu Dariusza Ledwosa zakończyli realizację projektu w ramach Programu Grantowego "Wena" Fundacji Rodziny Staraków. >> czytaj więcej >>

22 września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i szkolnymi psychologami uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Rzeszowa. Projekcja filmu animowanego oraz zabawa w flyparku sprawiły, że na wyjeździe, już od pierwszych chwil, panowała radosna atmosfera. W takim nastroju uczniowie udali się >> czytaj więcej >>

15 września grupa uczniów wraz z nauczycielami miała przyjemność uczestniczyć w wernisażu wystawy prac Anny Drąg, absolwentki Naszego liceum i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Sama artystka przedstawia swoją twórczość jako doświadczanie, odczuwanie i eksperymentowanie, dlatego przybyłych gości powitał performans >> czytaj więcej >>

Wystawą prac Pawła Wanata, ucznia klasy 4a Naszej szkoły, zainaugurowała nowy sezon swej działalności Galeria Debiutów u Attavantich Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 8 września w odbył się tu wernisaż wystawy pt. "Rysunek". >> czytaj więcej >>

Zapraszamy do teatru! Teatr PLASTER jest młodzieżowym Teatrem działający przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. W ciągu 16 lat swojej działalności teatr ten wystawił ponad sześćdziesiąt premier! Teatr zdobył wiele nagród (już przestaliśmy liczyć) na festiwalach w całym kraju. (Za to liczymy) na spotkanie z ludźmi ciekawymi pracy, swoich możliwości, chętnych i otwartych.
Zapraszamy. 21.09.2022 godz.15.30 Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pl. A. Mickiewicza 6

1 września 2022 r. odbyła się w Naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023. W auli szkolnej spotkali się: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie klas pierwszych oraz przedstawiciele klas starszych. >> czytaj więcej >>