Link do archiwalnej strony internetowej PLSP im. St. Wyspiańskiego w Jarosławiu

Na tej stronie z dniem 13.12.2022 zakończyliśmy publikowanie nowych wiadomości.

nowa oficjalna strona szkoły

https://www.gov.pl/web/plastykjaroslaw