o  SZKOLE
      dla UCZNIA
      SPONSORZY UCZNIÓW

ZSP

 

Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
niezbędnej do realizacji
termomodernizacji obiektów
internatu
.

Doposażenie szkoły
z dofinansowania MKiDN


Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 
 
linki do archiwalnych stron
rok 2016
od stycznia do czerwca
rok 2016
od września do grudnia

 
rok 2013 (link)
 
   
rok 2012 (link)
 
 
rok 2011 (link)