o  SZKOLE
      dla UCZNIA
      SPONSORZY UCZNIÓW

ZSP

 

Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
niezbędnej do realizacji
termomodernizacji obiektów
internatu
.

Doposażenie szkoły
z dofinansowania MKiDN


Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 
 
linki do archiwalnych stron
rok 2017
od stycznia do czerwca
rok 2017
od września do grudnia
rok 2016
od stycznia do czerwca
rok 2016
od września do grudnia

 
rok 2013 (link)
 
   
rok 2012 (link)
 
 
rok 2011 (link)