o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Dofinasowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

W 2019 roku Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego realizował zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji remontu muru - ogrodzenia szkoły”.

W ramach realizacji zadania została wykonana ekspertyza stanu technicznego muru oraz projekt remontu muru wraz z uzgodnieniami.

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 05926/19/FPK/DEK z 14.06.2019 r. (Aneks z 19.11.2019 r.). Wartość zadania wyniosła 15.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.