o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Fizyka

Historia

Biologia

Chemia

Informatyka

Podstawy przedsiębiorczości

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Historia sztuki

Rysunek i malarstwo

Podstawy projektowania

Rzeźba

Podstawy fotografii i filmu

projektowanie multimedialne

Projektowanie graficzne

Projektowanie ubioru

Realizacje intermedialne

Techniki rzeźbiarskie

Techniki druku artystycznego

Aranżacja wnętrz