o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
   

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Tracz

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Ulma

KIEROWNIK SEKCJI PLASTYCZNEJ

mgr Henryk Cebula

KIEROWNIK INTERNATU

mgr Monika Blok