o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2022

Egzamin maturalny - wydawanie świadectw i informacji o wynikach
5 lipca 2022 r. w godz. 9.00-12.00

Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu, może zdawać poprawkowy egzamin w dniu 23 sierpnia 2022 r. (godz. 9.00), ale musi wypełnić poniższe oświadczenie i przekazać je osobiście lub w formie elektronicznej do sekretariatu szkoły
najpóźniej do 12 lipca 2022 r.

EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM - 23 SIERPNIA 2022 R. - AULA SZKOLNACZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 2022
data
dzień
godz. 9.00 - s. 38
godz.14.00 - s. 38
04.05.2022
środa
język polski (p. podstawowy)
05.05.2022
czwartek
matematyka   (p. podstawowy) 
historia muzyki (p. rozszerzony)
06.05.2022
piątek
język angielski   (p. podstawowy)
język niemiecki (p. podstawowy)
09.05.2022
poniedziałek
język angielski (p. rozszerzony) filozofia (p. rozszerzony)
10.05.2022
wtorek
język polski (p. rozszerzony)  
11.05.2022
środa
matematyka (p. rozszerzony)  
13.05.2022
piątek
wiedza o społeczeństwie (p. rozszerzony) język niemiecki (p. rozszerzony)
17.05.2022
wtorek
historia (p. rozszerzony)  
18.05.2022
środa
geografia (p. rozszerzony)  
19.05.200
czwartek
historia (p. rozszerzony) historia sztuki (p. rozszerzony)
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
18.05.2022
j. angielski
g. 13.00
s. 38