o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2018

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 3 lipca 2018 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.


CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 2018
data
dzień
godz. 9.00
godz.14.00
04.05.2018
piątek
język polski (p. podstawowy) s. 33
język polski (p. rozszerzony) s. 33
07.05.2018
poniedziałek
matematyka (p. podstawowy) s. 33
08.05.2018
wtorek
język angielski (p.podstawowy) s. 33
język angielski (p. rozszerzony) s. 33
09.05.2018
środa
matematyka (p. rozszerzony) s. 27 filozofia (p. rozszerzony) s. 27
10.05.2018
czwartek
  historia sztuki (p. rozszerzony) s.33
14,05.2018
poniedziałek
  geografia (p. rozszerzony) s. 27
15.05.2018
wtorek
język niemiecki (p. podstawowy) s. 27  
16.05.2018
środa
  historia (p. rozszerzony) s. 27
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 2018
przedmiot
data
sala
godzina
kody uczniów
język niemiecki
14.05.2018
16
15.00
A08, A13
język angielski
14.05.2018
18
13.00
A03, A05, A06, A09, A11
15.00
A14, A16, B01, B02, B05
16.30
B06, B09, C04, C05
15.05.2018
18
13.00
A01, A02, A04, A07, A10
15.00
A12, A15, A17, B03, B04
16.30
B10, B13, C02
język polski
16.05.2018
18
13.00
B01 -B05
15.00
B06, B09, B10, B13, C02
16.30
C04
17.05.2018
18
13.00
A01 -A05
15.00
A06 - A10
16.30
A11 - A15
18.00
A16 - A17
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:  3 lipca 2018 r.  
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2018