o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2019

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 2018
data
dzień
godz. 9.00
godz.14.00
06.05.2019
poniedziałek
język polski (p. podstawowy) s. 33
język polski (p. rozszerzony) s. 33
07.05.2019
wtorek
matematyka (p. podstawowy) s. 33
08.05.2019
środa
język angielski (p.podstawowy) s. 33
język angielski (p. rozszerzony) s. 33
09.05.2019
czwartek
matematyka (p. rozszerzony) filozofia (p. rozszerzony)
10.05.2018
piątek
biologia (p. rozszerzony)  
14,05.2019
wtorek
język niemiecki (p. podstawowy)  
15.05.2019
środa
geografia (p. rozszerzony) historia sztuki (p. rozszerzony)
20.05.2019
poniedziałek
  historia (p. rozszerzony)
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 2018
przedmiot
data
sala
godzina
kody uczniów
język niemiecki
15.00
język angielski
13.00
15.00
16.30
13.00
15.00
16.30
język polski
 
13.00
15.00
16.30
13.00
15.00
16.30
18.00
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:  4 lipca 2019 r.  
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019