o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2020

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:  do 11 sierpnia 2020 r.  


CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 2020
data
dzień
godz. 9.00
godz.14.00

08.06.2020

poniedziałek

język polski (p. podstawowy)
język polski (p. rozszerzony)

09.06.2020

wtorek

matematyka   (p. podstawowy) 

10.06.2020

środa

język angielski   (p. podstawowy)
język angielski (p. rozszerzony)

16.06.2020

wtorek

biologia  (p. rozszerzony)  

19.06.2020

piątek

  historia sztuki  (p. rozszerzony)

22.06.2020

piątek

  język włoski     (p. rozszerzony)

24.06.2020

środa

  historia   (p. rozszerzony)

25.06.2020

czwartek

  język hiszpański  (p. rozszerzony)
CZĘŚĆ USTNA NIE JEST PRZEPROWADZONA