o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
18 października 2008 r.odbyły się uroczystości związane z 60 - leciem działalności Naszej Szkoły. Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w jarosławskiej  kolegiacie, którą odprawiał proboszcz Marian Bocho w asyście, m.in. księży - absolwentów jarosławskiego Plastyka.
Podczas mszy modlono się zmarłych nauczycieli, szczególnie wspominano błogosławioną Annę Jenke - byłą nauczycielkę i dyrektorkę Szkoły.
Bezpośrednio po Mszy św. nastąpił przemarsz uczestników obchodów Święta Szkoły do Miejskiego Ośrodka Kultury. Na czele wraz z Dyrekcją Szkoły szli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Andrzej Ćwierz, Poseł na Sejm Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta - absolwent jarosławskiego Plastyka, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak.
W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia, którą otworzył Dyrektor Szkoły Krzysztof Krzych, następnie okolicznościowe przemówienia wygłaszali zaproszeni goście. Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta wręczył długoletnim nauczycielom szkoły listy gratulacyjne.
W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak odczytał uroczysty list z okazji Święta Szkoły skierowany do Dyrektora Szkoły, wręczył także listy gratulacyjne pracownikom Szkoły oraz Nagrody Ministra nauczycielom: Krzysztofowi Krzychowi, Teresie Ulmie, Helenie Wodnickiej iHenrykowi Cebuli.
Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski przedstawił w swoim przemówieniu rolę i miejsce Szkoły w historii miasta.
W imieniu delegacji zaprzyjaźnionych szkół przybyłych na uroczystości Święta Szkoły okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Warszawie - Beata Lewińska-Gwóźdź - także absolwentka jarosławskiego Plastyka.
Słowa uznania, podziękowania i życzenia złożyła też Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Teresa Piątek - również absolwentka Naszej Szkoły.
W imieniu Rady Rodziców głos zabrała pani Grażyna Działa, której życzenia zakończyły oficjalną część akademii.
W części artystycznej uczestnicy obchodów zobaczyli program literacki przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Plastycznych.
O godzinie 14.00 w galerii Synagoga przy ul. Opolskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystaw: "Prace dyplomowe 1998 - 2008", "Prace pedagogów: Edwarda Kieferlinga, Stanisława Tobiasza, Wiktora Śliwińskiego, które otworzyli Dyrektor Szkoły Krzysztof Krzych i Kierownik Sekcji Plastycznej Henryk Cebula. Bezpośrednio po zakończeniu tej części uroczystości zgromadzeni uczestnicy obchodów 60-lecia przeszli na skwer Małego Rynku, gdzie odsłonięto "Ławeczkę Edwarda Kieferlinga" dłuta Henryka Cebuli - artysty rzeźbiarza Zespołu Szkół Plastycznych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała wdowa po zasłużonym nauczycielu i dyrektorze Plastyka - p. Krystyna Kieferling i Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski.
Po tej uroczystości absolwenci przeszli do głównego budynku Szkoły, gdzie mogli spotkać się  z nauczycielami w klasach, pooglądać przygotowane wcześniej fotografie i prace uczniów zgromadzone przez lata działalności Zespołu Szkół Plastycznych.
Późnym wieczorem rozpoczął się Bal Absolwentów.