o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W  czwartek, 10 listopada 2016 r.  odbyła się w auli szkolnej uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły. Obecna była również pani Ewa Kłak-Zarzecka - przewodnicząca Rady Rodziców i redaktor naczelna Ekspresu Jarosławskiego.  W barwnym i dynamicznym widowisku szkolni artyści z LP i OSSP przedstawili historię Polski od czasu rozbiorów aż do roku 1918.
Na program przedstawienia złożyły się utwory poetyckie oraz piosenki o tematyce historycznej, patriotycznej i wojskowej. Całości dopełniały słowo narratora oraz rekwizyty sceniczne. Na zakończenie programu  artyści zatańczyli poloneza.  Oryginalne, piękne  stroje minionej epoki , które wykonawcy mieli na sobie,  podkreślały rangę widowiska  w przeddzień 98.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Akademię przygotowali nauczyciele Naszej szkoły: pani Dorota Jawor, pani Julianna Grzeszczak oraz pan Bogusław Grzędzicki. W przygotowanie programu zaangażowała się również pani Anna Piotrowicz - matka jednej z uczennic. Serdecznie wszystkim dziękujemy, a szczególny ukłon kierujemy w stronę pani Doroty Jawor.