o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

12 października 2016 r. w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa: Artyści- pedagodzy średnich szkół plastycznych Podkarpacia, w której wzięli udział nauczyciele Naszej Szkoły: p. Julianna Grzeszczak, p. Anna Kałamarz-Kucz, p. Mirosław Kowalczuk, p. Henryk Lasek, p. Tomasz Potuczko i p. Damian Waliczek. 
Wystawę otworzył Naczelnik Regionu południowo-wschodniego Centrum Edukacji Artystycznej - Wizytator Krzysztof Szczepaniak, a udział wzięli przedstawiciele władz miasta Rzeszowa, różnych instytucji, mediów lokalnych oraz delegacje ze szkół plastycznych Podkarpacia. Prezentowane prace ukazują różnorodne style artystyczne i są wspaniałym przykładem twórczości nauczycieli biorących udział w tym przedsięwzięciu. Wystawę możemy oglądać do 5 listopada 2016 r.