o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Sukcesem uczniów Naszej szkoły zakończył się I Podkarpacki Przegląd Rysunku i Malarstwa Klas Dyplomowych w Szkołach Plastycznych, którego organizatorem był Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Jury pod przewodnictwem Naczelnika II Wydziału Nadzoru Pedagogicznego CEA - Krzysztofa Szczepaniaka przyznało:
w zakresie rysunku:
II miejsce -  Alicji Ulma z klasy VI OSSP i III miejsce  - Annie Błądek z kl. IV a LP,
zaś w zakresie malarstwa:
III miejsce - Agnieszce Bieleckiej z kl. VI OSSP

Uroczyste wręczenie nagród wraz z otwarciem wystawy odbyło się 14 grudnia 2016 r. w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.
Zapraszamy na wystawę, którą można oglądać do 15 stycznia 2017 r.