o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
  1. Egzamin wstępny przeprowadza się w terminie 18 maja 2016 r. godz. 8.30 dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i 19 maja 2016 r. o godz. 8.30 dla kandydatów do liceum plastycznego.
  2. W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje:
    1. rysunek - portret według modela, technika - ołówek, format A3;
    2. malarstwo - martwa natura, technika - farby wodne, format A3;
    3. kompozycja - tematyka narzucona, technika - glina.
  3. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi: ołówki miękkie, gumka, trzy pędzle różnej grubości, farby wodne, nóż do modelowania w glinie.
  4. Szkoła zapewnia: podobrazia do rysunku i malarstwa oraz podkłady do kompozycji