o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Ślubowanie i akademia

W ostatni czwartek - 15 września 2016 r. w auli szkolnej Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu miały miejsce dwie uroczystości:  ślubowanie uczniów klas pierwszych OSSP i LP oraz akademia upamiętniająca 77.  rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
W uroczystościach wzięła udział cała społeczność szkolna - uczniowie i nauczyciele.
Obecny był również poczet sztandarowy .
Pierwszoklasiści powtarzali z powagą tekst ślubowania czytany przez dyrektora  ZSP  - Jacka Tracza.
Od tej chwili stali się  pełnoprawnymi uczniami Naszej szkoły. Bezpośrednio po ceremonii ślubowania odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca wydarzenia   z 17 września 1939 r. Program artystyczny prowadzili Patrycja Stec i Tadeusz  Petynia z klasy IIIb.
W role aktorów wcielili się: Anna Gulanowska i Sylwia Dżoń z klasy IIa, Aleksandra Wygnaniec z klasy IIb, Agata Janicka z klasy IVa oraz Joanna Wolańska z klasy Ib i Julka Zarzecka z klasy III g. Maciek Dyjak z klasy  IIIa odpowiadał za efekty akustyczne. Prezentacja multimedialna, utwory poetyckie oraz muzyczne  nie tylko przybliżyły uczestnikom uroczystości bolesne wydarzenia sprzed 77 lat, ale skłoniły również do  zadumy i refleksji nad przeszłością. Akademię przygotowała pani Lucyna Błahuta-Fier - nauczycielka historii w ZSP.

Na zakończenie uroczystości  pan dyrektor złożył uczniom klas pierwszych  OSSP i LP życzenia dobrych wyników w pracy i satysfakcji z bycia uczniem Naszej szkoły.

B.K