o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

15 grudnia 2016 r. pięćdziesięcioro  uczniów  Naszej szkoły wzięło udział w wyjeździe do Krakowa celem zwiedzenia dwóch wystaw. W Nowohuckim Centrum Kultury młodzież obejrzała kolekcję prac Zdzisława Beksińskiego zgromadzoną przez Piotra Dmochowskiego.
Drugą ekspozycję stanowiły dzieła Augusta Rodina i Xawerego Dunikowskiego – „Kobieta w polu widzenia”.  Tę wystawę uczniowie obejrzeli w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kamienica Szołayskich.
Wyrazom podziwu i zachwytu nie  było  końca….. We wczesnych godzinach wieczornych Nasza młodzież wraz z trójką  opiekunów  - panem Tomaszem Kisielem, historykiem sztuki i organizatorem wyjazdu oraz panami Robertem Trysłą i Klaudiuszem Nowakiem,  nauczycielami rzeźby  -  wróciła do Jarosławia.