o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
 W dniach od 26-27 września odbyła się  6. edycja Turystycznego Złazu Szkół Jarosławskich – Bieszczady-Powitanie Jesieni. Wzięli w nim udział uczniowie z kilku szkół jarosławskich,  ze szkół   z okolic miasta oraz  grupa chłopców ze Słonecznej Gromady  OREW- u w Jarosławiu.       Uczestnikami złazu było również ośmioro uczniów z Naszej szkoły – z klasy Ia LP  i z klas III i VI OSSP.  Organizatorem bieszczadzkiej eskapady był nauczyciel geografii w Naszej szkole – pan Robert Schmutz, a rolę opiekunki nad ośmiorgiem  uczniów ZSP przejęła pani Paulina Michno -  nauczycielka języka angielskiego tej szkole.
Miłośnicy gór zakotwiczyli w „Solince” – ośrodku wypoczynkowym  w Bukowcu. Uczestnicy złazu przemieszczali się w obrębie szczytów zlokalizowanych w urokliwej dolinie rzeki Solinki. Zdobyli min. Kiczerę, Czereninę i Falową. Zwieńczeniem wędrówki była  Korbania z przepiękna wieżą widokową. Pokonali zejście do Łopienki pod miejscową cerkiew.  Uczestniczyli także w licznych prelekcjach   i prezentacjach. Brali udział w różnych konkursach, min.  w plastycznym i muzycznym.
Daria Łuka z klasy VI g oraz Julka Zarzecka z III g  zwyciężyły  w konkursie muzycznym.
Nowe doświadczenia, dobra zabawa i integracja, a nade wszystko świetna atmosfera towarzyszyły wszystkim uczestnikom złazu przez cały czas jego trwania.. 
Szkoda, że trzeba znów do szkoły…………