o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W piątek, 13 stycznia 2017 r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów ZSP w śródroczu roku szkolnego 2016/17. Cała społeczność szkolna zebrała się w auli, gdzie  pani wicedyrektor Teresa Ulma wręczyła uczniom dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję. Wskazała  również tych  uczniów Naszej szkoły, którzy w roku 2016 otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Fundacji Zielińskich i Wojewody Podkarpackiego. Wśród nich znaleźli się:  Monika Baran, Agnieszka Bielecka, Zuzanna Barczak,  Daria Łuka, Alicja Ulma, Zuzanna Bosak,  Maria Suchy i Maryla Szałaj.
Po wystąpieniu pani wicedyrektor głos zabrał pan Henry Cebula  - nauczyciel rysunku i malarstwa w Naszej szkole. Przypomniał osiągnięcia uczniów ZSP, którzy uczestniczyli w 16 wystawach i konkursach wewnątrzszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz  wręczył im nagrody rzeczowe w postaci materiałów plastycznych. Wśród uczniów, których prace zostały docenione znaleźli się: Agnieszka Bielecka, Alicja Ulma, Anna Błądek, Aleksandra Waliczek, Julia Piotrowicz, Zuzanna Czechowska, Maria Gonet,  Tadeusz Petynia, Natalia Łowicka, Ewa Szczębara oraz Dominika Stachów .
Opiekunami uczniów, którzy osiągnęli  artystyczny sukces byli : pan  Tomasz Potuczko, pan Henryk Cebula, pan Mirosław Kowalczuk, pan Dariusz Ledwos oraz panie - Teresa Ulma i  Anna Kałamarz-Kucz.
Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i cieszymy się z ich osiągnięć !