o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

30 maja 2017 r. został przeprowadzony w Naszej szkole egzamin wstępny do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2017/2018. Przystąpiło do niego ponad 30 kandydatów z okolicznych gimnazjów. Egzamin składał się z dwóch części: praktycznej - z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz ustnej - ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I już od jutra jest dostępna dla zdających w sekretariacie szkoły.