o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

15 grudnia 2017 r. w Sali Wystawowej Synagoga w ramach tzw. audycji szkolnych organizowanych przez Stowarzyszenie Muzyki Dawnej w Jarosławiu, odbył się koncert zespołu „Orkiestra Czasów Zarazy”. Artyści prezentowali muzykę z niedawno zbadanych zbiorów niemieckiego barokowego kompozytora Georga Philippa Telemanna, w skład których wchodziło 31 tańców polskich oraz kompozycje autorskie, stworzone na podstawie polskiej muzyki tradycyjnej, granej w ówczesnych czasach na dworach i w karczmach. Instrumenty wykorzystywane do tego rodzaju muzykowania to dudy, skrzypce, regał, puzon oraz basy.
Telemann uważał, że w muzyce istnieją tak naprawdę cztery główne nurty: włoski, francuski, niemiecki (stanowiący swoista mieszankę dwóch poprzednich) oraz polski. Każdy z nich ma swój charakter, jednakże nurt polski wyróżnia niewiarygodna mnogość improwizacji oraz swego rodzaju nieprzewidywalność. Człowiek uważny, słuchając tradycyjnej polskiej muzyki przez osiem dni, może „zarazić się” pomysłami muzycznymi na całe życie. W koncercie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy ZSP, a także słuchacze spoza jarosławskiego „Plastyka”.