o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

27 kwietnia klasa III a LP oraz uczniowie z rozszerzeniem języka polskiego z klasy II LP uczestniczyli w spotkaniu literackim zorganizowanym przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Sali Lustrzanej jarosławskiego Centrum Kultury i Promocji.
W programie znalazły się wystąpienia Adama Kulika - pisarza, dokumentalisty i reportera oraz Magdaleny Jankowskiej - pisarki, poetki i recenzentki teatralnej. Adam Kulik wygłosił wykład, którego tematem był "Leśmian znany i nieznany".
Opiekę nad młodzieżą sprawował polonista z Naszej szkoły - pan Tadeusz Stefanowski.