o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

17 lutego w Naszej szkole odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej Sługę Bożą Annę Jenke. Na uroczystość przybyła cała społeczność szkoły, a sylwetkę wieloletniej nauczycielki oraz dyrektorki szkoły przybliżyła p. Ewa Dziaduś.
Anna Jenke urodziła się w 1921 r. Od roku 1958 do końca swojego życia pracowała w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1959-62 pełniła funkcję dyrektora szkoły, a od 1965 - zastępcy dyrektora. Zmarła 15 lutego 1976 r.
We wspomnieniach pamiętających ją uczniów pojawia się jako osoba głęboko wierząca, skromna, miłująca bliźnich. Jako pedagog odznaczała się ogromnym szacunkiem dla uczniów, rozbudzającym w młodzieży miłość do ojczyzny. Była również zaangażowana w pracę społeczną.