o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniach 18-20 września 2017 r. nauczyciele Naszej szkoły - artyści plastycy Henryk Cebula oraz Mirosław Kowalczuk wzięli udział w  plenerze malarskim w Svidniku na Słowacji, który został zorganizowany przez Urząd Miasta Jarosławia w ramach projektu "Mistyka Karpackich Miast - Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosław i Svidnik".
Podczas pleneru zostały wykonane prace malarskie i rysunkowe wyeksponowane w ostatnim dniu na wystawie w Domu Kultury w Svidniku.