o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

4 września 2017r. w Sali Wystawowej Synagoga odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/18. Poprzedziła ją msza święta w jarosławskiej kolegiacie.  W tym roku uroczystość inauguracyjna miała skromniejszy charakter niż w poprzednich latach ze względu na trwającą termomodernizację budynku głównego przy ulicy Jezuickiej. Dyrektor ZSP Jacek Tracz serdecznie przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów. Dopełnieniem inauguracji były spotkania uczniów z wychowawcami.