o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

We wtorek 13 czerwca odbyło się spotkanie z absolwentem ZSP Jakubem Sową - studentem UR na kierunku GRAFIKA. Celem spotkania była pomoc w wyborze kierunku kształcenia po ZSP oraz specjalistyczne szkolenie z grafiki 3D dla zaawansowanych. W pierwszej części spotkania Kuba podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zdobytymi w "plastyku" jak i w pierwszych latach studiowania. Podkreślił, że w Jego przypadku najważniejszymi przedmiotami okazały się język angielski, rysunek oraz fotografia. Bardzo ważny był również czas wolny, który Kuba - jako mieszkaniec internatu- spędzał na komputerowych zajęciach pozalekcyjnych co najmniej 10 godzin tygodniowo. Ponadto wyświetlił nowe filmy swojego autorstwa wraz z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości.  W drugiej części wizyty, chętni uczniowie mogli przełożyć teorię w praktykę i w pracowni komputerowej wspólnie z Naszym absolwentem udoskonalili wiedzę z zakresu planów filmowych, storyboardu i fabuły filmu, dynamiki sceny i efektów dźwiękowych. W programie do grafiki 3D uczniowie wykonali ćwiczenia z oświetlenia dyfusion, ambient i specular oraz poznali metody ogniskowania obiektywu kamery wirtualnej. Spotkanie zorganizował Grzegorz Sawicki w ramach zajęć z przedmiotu projektowanie multimedialne.