o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
W czwartkowe przedpołudnia na feriach zimowych odbywały się w Naszej szkole warsztaty dla zainteresowanej i uzdolnionej plastycznie młodzieży. Uczestnicy wzięli udział w "lekcji" rysunku i malarstwa "studiując" martwą naturę, a następnie przeszli do pracowni grafiki warsztatowej, gdzie zapoznawali się praktycznie z techniką suchej igły.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i życzymy dalszego rozwoju twórczego oraz zapraszamy na następne warsztaty organizowane w Naszej szkole.