o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

12 października odbyło się w Naszej szkole spotkanie promujące ideę wolontariatu. Naszymi gośćmi były Panie Nina Błaszkowicz i Małgorzata Jaworska z Fundacji ProSpe, która zajmuje się pomocą dla Gruzji. O swoich doświadczeniach z pobytu na wolontariacie w Gruzji opowiadała Pani Justyna Wielkiewicz. Zaproszenie na spotkanie przyjęła też klasa 3 z S.P. nr 4 w Jarosławiu wraz ze swoją wychowawczynią Panią Beatą Pielą.