o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

11 maja 2017 r. w szkolnej Sali Wystawowej Synagoga odbyło się otwarcie wystawy znanego malarza, rysownika, ilustratora i scenografa teatralnego, współtwórcy krakowskiej Piwnicy pod Baranami - Kazimierza Wiśniaka, które zgromadziło  liczne grono miłośników "bajkowego świata" Pana Kazimierza, m.in.  artystów i miłośników sztuki z Jarosławia i okolic, przedstawicieli władz samorządowych, prasy, telewizji, pracowników instytucji kultury oraz uczniów Naszej szkoły.
Wernisaż zaszczycił sam autor, który, na honorowym "krześle", wysłuchał wystąpień, m. in. dyrektora ZSP w Jarosławiu, kierownika sekcji plastycznej ZSP - znanego artysty p. Henryka Cebuli,  wiceburmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusza Tracza oraz prezes Stowarzyszenia Artystów i Miłośników Piwnicy pod Baranami - p. Krystyny Styrny-Bartkiewicz. Na zakończenie w niezwykłym happeningu wystąpili p. Hieronim Sieński i p. Maciej Rudy, którzy udostępnili część swoich zbiorów i stworzyli tę niecodzienną wystawę. Specjalne podziękowania dla p. Bogusławy Rygowskiej, dzięki której wystawa p. Kazimierza Wiśniaka zaistniała w Sali Wystawowej Naszej szkoły.  
Uczniowie jarosławskiego Plastyka mieli okazję spotkać się z Panem Kazimierzem kilka godzin wcześniej w auli szkolnej, gdzie opowiadał o swoim życiu, pasjach, a także udzielił wielu cennych rad  i wskazówek młodym adeptom Sztuki.
Wystawę można oglądać codziennie w godz. 8.00-16.00 do połowy czerwca 2017 r., także w czasie jarosławskiej Nocy Muzeów.