o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

23 listopada Nasza szkoła świętowała uroczyście swoje 70. urodziny. Dzień wcześniej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobach nieżyjących nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkoły. Ten piękny Jubileusz 70-lecia Jarosławskiej Szkoły Plastycznej rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kolegiacie pw. Bożego Ciała. W liturgii, której przewodniczył ksiądz prałat Marian Bocho, uczestniczyła cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, absolwenci i emerytowani nauczyciele. Obecny był również poczet sztandarowy Naszej szkoły.
Następnym punktem obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły była uroczysta akademia w Sali Koncertowej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Dyrektor szkoły Jacek Tracz powitał serdecznie licznie zebranych uczestników jubileuszu i gości honorowych, m.in. przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zastępcę dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej p. Jarosława Wartaka, wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej p. Krzysztofa Szczepaniaka, Wiceburmistrza Miasta Jarosławia dra Dariusza Tracza, Wicestarostę Jarosławskiego p. Mariusza Trojaka, prorektora warszawskiej ASP prof. Wiktora Jędrzejca. W uroczystości uczestniczyli także absolwenci szkoły, m.in. profesorowie ASP z Krakowa, Wrocławia; Wydziałów Sztuki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS-u, dyrektorzy szkół plastycznych z Krosna i Rzeszowa oraz przedstawiciele placówek kulturalnych w Jarosławiu. Część oficjalna składała się z prezentacji historii szkoły i okolicznościowych przemówień oraz wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom Naszej szkoły. Po jej zakończeniu nastąpiła część artystyczna, oparta na fragmentach "Wesela" S. Wyspiańskiego, wzbogacona prezentacją multimedialną i wystąpieniami znanych nauczycieli: Henryka Cebuli i Tadeusza Stefanowskiego.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się uroczysta sesja jubileuszowa: "70 lat Małej Akademii - szkoły plastycznej w Jarosławiu". Wystąpili w niej jako prelegenci: prorektor ASP w Warszawie - prof. Wiktor Jędrzejec, profesorowie ASP w Krakowie: Adam Brincken i Antoni Porczak oraz emerytowani artyści plastycy ze szkół plastycznych w Rzeszowie i Krośnie: p. Jacek Kawałek i p. Piotr Wójtowicz.
Radosne spotkania rocznikowe licznie przybyłych absolwentów w salach lekcyjnych przy ul. Jezuickiej stanowiły następny punkt obchodów jubileuszowych. Po nich nastąpiło otwarcie Wystawy Absolwentów w Sali Wystawowej w Synagodze przy ul. Opolskiej, zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z Okazji 70-lecia Jarosławskiej Szkoły Plastycznej. Oficjalną część obchodów zakończyło otwarcie Wystawy w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, gdzie można było podziwiać prace nieżyjących i emerytowanych nauczycieli plastyków z Naszej szkoły, min. Edwarda Kieferlinga, Wiktora Śliwińskiego, Józefa Stecińskiego, Ireny Oryl, Zdzisława Okopskiego i innych.
Obchody jubileuszowe zakończyły się Balem Absolwentów.