o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniach 18 - 20 kwietnia uczniowie klasy III OSSP przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Składał się on z trzech części: humanistycznej - obejmującej zakres wiedzy z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, matematyczno-przyrodniczej - sprawdzający  wiedzę z  przedmiotów przyrodniczych  i matematyki oraz z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Piszącym dopisywała piękna słoneczna pogoda, liczymy również na bardzo dobre wyniki .