o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

30 maja 2018 r. został przeprowadzony w Naszej szkole egzamin wstępny do Liceum Plastycznego, do którego przystąpiło ponad 30 kandydatów. Egzamin składał się z dwóch części: praktycznej - z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz ustnej - ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Wyniki egzaminu są już dostępne w sekretariacie szkoły.