o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

10 i 11 kwietnia uczniowie klas IVa i IVb LP przystąpili do egzaminu dyplomowego, który składał się z dwóch części - praktycznej i teoretycznej. W pierwszej zaprezentowali prace z różnych specjalizacji: projektowania graficznego oraz po raz pierwszy z projektowania ubioru i technik rzeźbiarskich. Część teoretyczna sprawdzała wiedzę z historii sztuki. Dla wszystkich licealistów egzamin dyplomowy zakończył się pomyślnie. Gratulujemy i życzymy co najmniej takich samych wyników na egzaminie maturalnym!