o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

8 lutego 2018 r. cała społeczność Naszej Szkoły, licznie przybyli absolwenci, rodzina i przyjaciele pożegnali Ś.P. Barbarę Gmiter, Artystkę, Nauczycielkę i wieloletnią Dyrektor jarosławskiego "Plastyka".
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Jarosławiu. Po jej zakończeniu głos zabrał pan wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie - p. Krzysztof Szczepaniak, który bardzo ciepło pożegnał Zmarłą w imieniu Departamentu Kształcenia Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, pracowników Zespołu Szkół Plastycznych im. Stabisława Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz własnym.
Ostatnim akcentem tej smutnej uroczystości był pochówek urny z prochami Zmarłej na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. Zarówno w kościele jak i na cmentarzu obecny był poczet sztandarowy Naszej Szkoły.