o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Nasi uczniowie zajęli III miejsce w XIII Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, który odbył się w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Do III etapu Przeglądu awansowała Katarzyna Naworol (4 miejsce indywidualnie) i Anna Gulanowska (5 miejsce indywidualnie). Uczennice Naszej szkoły przygotowywały się pod kierunkiem nauczycieli: p. dr Anny Kałamarz-Kucz i mgra Michała Orzechowskiego.
Uczniowie na miejscu realizowali zadane tematy, a efekty ich pracy oceniała sześcioosobowa komisja powołana przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jej członkowie reprezentują akademickie środowisko kształcenia artystycznego oraz różne dyscypliny artystyczne. Przedmiotem oceny komisji były twórcze zaangażowanie uczniów w dziedzinie rysunku, malarstwa i rzeźby oraz przywiezione prace plastyczne, które zawierały w sobie również szkice określone wymogiem regulaminu.
Gratulujemy sukcesu !