o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

3 września odbyło się w Naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19. Inaugurację poprzedziła msza święta w pobliskiej kolegiacie. Zarówno w kościele jak i w auli szkolnej obecny był poczet sztandarowy. Uroczystość inauguracyjną poprowadzili przedstawiciele samorządu szkolnego. Dyrekcja szkoły serdecznie powitała całą społeczność uczniowską oraz rodziców i nauczycieli. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. A potem już tylko krótkie spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami i jeszcze radość z ostatnich słonecznych, beztroskich chwil…