o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W 2018 roku szkoła realizowała zadanie pn. Jubileuszowa Sesja  Naukowa "70 lat 'Małej Akademii' - szkoły  plastycznej w Jarosławiu, które było częścią obchodów Jubileuszu 70-lecia jarosławskiej szkoły plastycznej.
23 listopada 208 r. w w Sali Koncertowej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Jarosławiu odbyła się Jubileuszowa Sesja  Naukowa "70 lat 'Małej Akademii', w ramach której wystąpili następuhjący prelegenci - absolwenci tutejszej szkoły omawiając znaczenie i rolę jarosławskiej szkoły plastycznej dla szkolnictwa artystycznego i kultury polskiej:

 • prof. Wiktor Jędrzejec - Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. Adam Brincken - Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • prof. Antoni Porczak - Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • mgr Jacek Kawałek - artysta plastyk i historyk sztuki, emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
 • mgr Piotr Wójtowicz - artysta plastyk, emerytowany kierownik sekcji plastycznej w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

Wydano z tej okazji okolicznościowy biuletyn "Jarosławska Szkoła Plastyczna. Sztuki Dom Otwarty", a uroczystej Jubileuszowej Sesji Naukowej towarzyszyły wystawy:

 • Wystawa Nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Jarosławiu Cz. I w Galerii Głównej u Attavantich w Centrum Kultury i Promocji
  w Jarosławiu, której otwarcie 10 października 2018 r. rozpoczęło obchody Jubileuszu 70-lecia szkoły. Wzięli w niej udział nauczyciele plastycy uczący obecnie w szkole: Teresa Ulma, Mirosław Kowalczuk, Henryk Cebula, Anna Kałamarz-Kucz, Tomasz Potuczko, Jolanta Nowak, Klaudiusz Nowak, Robert Trysła, Anita Żmurko-Sieradzka, Henryk Lasek, Monika Świstowicz, Monika Chodur, Damian Waliczek.
 • Wystawa Nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Jarosławiu Cz. II w Galerii Głównej u Attavantich w Centrum Kultury i Promocji
  w Jarosławiu, na której można było oglądać prace artystów plastyków: Edwarda Kieferlinga, Cezariusza Kotowicza, Wiktora Śliwińskiego, Stanisława Tobiasza, Józefa Stecińskiego, Zdzisława Welca, Tadeusza Sypka, Krzysztofa Krzycha, Wiesława Wodnickiego, Marii Witkiewicz, Barbary Gmiter, Ireny Oryl, Heleny Płoszaj- Wodnickiej, Józefa Kalinowskiego, Stanisława Lenara, Marii Piśko, Andrzeja Kubata, Zdzisława Okopskiego.
 • Wystawa Absolwentów została zorganizowana przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z Okazji 70-lecia Jarosławskiej Szkoły Plastycznej.

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 07360/18/FPK/DEK/ z dnia 27.09.2018 r. Wartość zadania wyniosła 24 500,00 zł. Dofinansowano za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 22 000, 00 zł.

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury