o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
2 marca 2018 r. odbył się wernisaż wystawy wykładowców i studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. "Rezonans". Pani Joanna Janowska-Augustyn po przedstawieniu swoich asystentów p. Marcina Dudka i p. Marcina Stachów omówiła ideę wystawy oraz powiązania emocjonalne z miastem Jarosławiem.
Miłym akcentem było przedstawienie wyróżniających się swoją twórczością w kraju i za granicą absolwentów Naszego "Plastyka": Moniki Chodur i Filipa Laska (rocznik 2013) - studentów odpowiednio 5 i 4 roku Wydziału Sztuki UR. Wśród wystawionych prac można pooglądać prawdziwe "perełki" współczesnego druku cyfrowego w postaci awangardowych gradientów wektorowych, grafiki 3D, fotografii, skanów 3D (kinekt) postaci wraz z przesunięciem pointów modelujących i wiele innych.
Nasi absolwenci z sentymentem wspominali Naszą szkołę jednak wskazali, że obecni uczniowie mają niesamowite możliwości pracy nad projektami 3D już w jarosławskim Plastyku. Jest to wspaniały start przed studiami artystycznymi. Dla większości uczniów liceów plastycznych w Polsce to ewenement. 

Grzegorz Sawicki