o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
15 stycznia  odbył się w Naszej szkole apel podsumowujący pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/ 2019.  Pani wicedyrektor Teresa Ulma przedstawiła  w skrócie wydarzenia, które zdominowały pracę jarosławskiego „Plastyka” w pierwszym półroczu. Były to obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileusz  70 - lecia szkoły. Tym wydarzeniom towarzyszyło wielkie zaangażowanie Naszych uczniów. Pani wicedyrektor  podziękowała zespołowi uczniów za prezentację programu artystycznego  oraz grupie uczniów, którzy przygotowali oprawę muzyczną jubileuszowej mszy świętej. Słowa podziękowania zostały również skierowane do  zespołu  pocztu sztandarowego, grupy uczniów zajmujących się zaproszeniami na uroczystość jubileuszową, monografią, przemarszem orszaku z kościoła p.w. Bożego  Ciała do Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół  Muzycznych  w Jarosławiu.
Pani Teresa Ulma podziękowała również uczniom  i pani Ewie Dziaduś za zaangażowanie  w realizację ogólnopolskiego projektu „Polacy Nieprzeciętni”.
Kolejnym punktem apelu było rozdanie uczniom dyplomów za najwyższą średnią ocen w klasie oraz za wzorową frekwencję w 1.  półroczu. Pani wicedyrektor  przedstawiła również nazwiska uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Fundacji Zielińskich. Zwieńczeniem apelu było wręczenie nagród przez kierownika sekcji plastycznej  pana Mirosława Kowalczuka laureatom VI Wewnątrzszkolnego Konkursu Pastelowego im. Krzysztofa Krzycha oraz zwycięzcom konkursów pozaszkolnych. Wszystkim zaangażowanym w życie Naszej szkoły oraz nagrodzonym serdecznie dziękujemy i gratulujemy!