o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH 
„ART-aPRILLIs 2019”

 • Warsztaty „ART.-aPRILLIs 2019”, które odbędą się 21 marca (dzień wiosny) 2019 roku są cykliczną imprezą kulturalną o zasięgu regionalnym.
 • Tegoroczna IX edycja przebiega pod hasłem : „Opowieść linią, plamą i bryłą pisana”. Poprzez różne dziedziny i techniki warsztatowe stosowane w sztukach wizualnych,  uczestnicy będą odpowiadali na postawiony problem.
 • Warsztaty, adresowane są dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych tj. 7 i 8 oraz 3 - szkół gimnazjalnych.
 • Celem warsztatów jest zauważenie uzdolnionych plastycznie uczniów z propozycją dalszego własnego rozwoju w naszej placówce (element promocyjny ZSP) oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży twórczej formy wypoczynku.
 • Każdy nauczyciel plastyki wybiera w swojej szkole spośród uczniów osoby, które interesują się szeroko rozumianą twórczością plastyczną, maksymalnie do 4 uczestników.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Liczba zgłoszeń jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszenia na naszej stronie lub telefonicznie.
 • Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do 14 marca 2019 roku do godz. 12.00.
 • Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w przybory plastyczne, tj. farby, ołówki, kredki.
 • Nauczyciel plastyki (opiekun) wraz z uczestnikami zgłaszają się w dniu 21 marca br. o g. 9.00 w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu przy ul. Jezuickiej, w auli szkoły.
 • Warunkiem udziału jest wypełnienie zgłoszenia - karta uczestnictwa - na stronie www.plastykjaroslaw.pl
 • Wszelkie informacje będą dostępne na naszej stronie www.plastykjaroslaw.pl oraz w sekretariacie szkoły pod numerem tel.: 16 621 24 18 lub bezpośrednio u komisarza warsztatów pana Klaudiusza Nowaka pod numerem: 534082696
 • Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu, ul. Jezuicka 1, 37-500 Jarosław, telefon: (016) 621 24 18, email: zsp@plastykjaroslaw.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: 
  • Krzysztof Wójcikiewicz
  • Email: kontakt@pida.pl
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia warsztatów.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 26 maja 2014r. poz. 686)  – na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 • Informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania oraz podsumowania warsztatów. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych wymagane jest do wzięcia udziału w warsztatach. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztatach.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Zgłoszenie na warsztaty Art-Aprillis (plik do pobrania)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (plik do pobrania)

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)