o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniu 21 marca 2019 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych ART-aPRILLIs 2019. Tegoroczna edycja warsztatów przebiegała pod hasłem Opowieść linią, plamą i bryłą pisana i była próbą poszukiwania w różnych dziedzinach sztuki - malarstwie, grafice warsztatowej, komputerowej oraz w rzeźbie - zastosowania różnorodnych środków wyrazu plastycznego.
W warsztatach wzięło udział 41 uczestników oraz 28 opiekunów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Jarosławia, powiatu jarosławskiego oraz z Kańczugi, Przemyśla, Rudnika nad Sanem, Brzózy Królewskiej i Dębna.
Warsztaty zostały otwarte w auli szkolnej przez dyrektora ZSP - Jacka Tracza.
Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę zajęć artystycznych przez K. Nowaka i G. Sawickiego, uczestnicy warsztatów przystąpili do pracy w pracowniach malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej i grafiki komputerowej 3D w czterech grupach.
Praca przebiegała w systemie rotacyjnym. Po przerwie śniadaniowej odbył się
recital zespołu Stowarzyszenia Muzyki Dawnej, połączony z krótkim wykładem o historii i budowie dawnych instrumentów muzycznych.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie warsztatów miało miejsce w auli szkolnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.
Taka forma aktywności twórczej wpisała się na stałe w krajobraz imprez kulturalnych nie tylko Naszej szkoły, ale również Jarosławia i okolic.

tekst K.N.

 
link do prac z ArtAprillis2019 grafika 3D