o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Uroczystą akademią uczcili Dzień Edukacji Narodowej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.Z tej okazji odbyła się 11 października uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego, rady rodziców oraz całej szkolnej społeczności. Montaż słowno-muzyczny, dedykowany wszystkim pracownikom oświaty, zaprezentowali uczniowie pod kierunkiem Agaty Naleśnik i Honoraty Kowalskiej. Głos zabrała także przewodnicząca rady rodzicówJoanna Grzelakowska, która w ciepłych i miłych słowach,wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli, ich poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Z kolei przemówił dyrektor szkoły Jacek Tracz, którydziękując swoim współpracownikom za zaangażowanie na rzecz szkoły oraz liczne sukcesy uczniów, życzył wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej orazdocenienia jej przez młodzież.
Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a następnie utrwalili ten moment zdjęciami grupowymi z wychowawcami.
Na zakończenie uczniowie podziękowali pracownikom szkoły,wręczając im piękne, własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.
Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa gazetka ścienna prezentująca różne systemy edukacji w świecie oraz święta z nimi związane, którą wykonali uczniowie klasy 4 g pod opieką Agnieszki Gołębiowskiej.