o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Dziesięcioro uczniów z klas III a i b oraz IV a  Naszej szkoły przebywało przez 5 dni na plenerze wyjazdowym w Tryńczy. Był to wyjątkowo twórczy i inspirujący czas. Uczestnicy pleneru podziwiali miejscową architekturę i okoliczne pejzaże. Zwiedzili austro-węgierską strażnicę kolejową „Tryńcza" w miejscowości Chodaczów oraz poszukiwali inspiracji twórczych u ujścia rzek Wisłoka i Sanu. Niezapomnianą atrakcja był spływ kajakowy.
Organizatorem pleneru i opiekunem uczniów był nauczyciel Naszej szkoły - Henryk Cebula, natomiast sponsorem przedsięwzięcia - Wójt Gminy Tryńcza.
Wyżywienie dla uczestników przygotowywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a noclegi zapewnił Hotelik przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy.
Prace plenerowe można będzie zobaczyć na wystawie w Galerii „Pod Aniołem" przy Urzędzie Gminy Tryńcza. Zaplanowano jej otwarcie pod koniec bieżącego roku.