o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii" zdobył Maciej Piątkowski – uczeń klasy III b PLSP, który pod opieką nauczyciela Dariusza Ledwosa wykonał pracę pt. Wyspiański – Bóg Ojciec.  Celem konkursu, zorganizowanego przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie, było pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny.  Na tegoroczną XII edycję konkursu napłynęło 257 prac z Polski, Ukrainy, Rosji i Litwy.
Jury konkursu przyznało 12 nagród i 21 wyróżnień, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 48 prac, wśród nich znalazły się prace uczennic Naszej szkoły: Klaudii Kiełbasy i Klaudii Flis z klasy IV a PLSP. Wystawę można oglądać od 14 grudnia 2019 roku do 30 stycznia 2020 roku w Galerii Krańcowej Lublinie.