o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

5 marca w auli szkolnej odbyło się bardo ciekawe spotkanie uczniów Naszej szkoły z Piotrem Wawrzkiewiczem ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna. Pan Piotr opowiedział o realizacji projektu Popularyzacja druków ulotnych i śpiewów ulicznych, w ramach którego poszukuje pieśni w drukach i śpiewnikach na terenach byłej Galicji. Stanowią one jego przedmiot badawczy. Swoją opowieść zilustrował prezentacją multimedialną, pokazującą wykonawców pieśni ulicznych w połączeniu z rysunkami odzwierciedlającymi treść śpiewanych przez nich tekstów. Artysta wykonał również barokowa pieśń uliczną oraz zaproponował Naszym uczniom udział w konkursie na ilustrację plastyczną do jednego z czterech motywów pieśniowych: apokryficznej historii wędrówki Świętej Rodziny, marnotrawnego bednarza, historii sierocej i prawdziwej historii synowej, która udusiła ojca staruszka. Liczymy na ciekawe realizacje plastyczne. Co najmniej tak, jak zaproponowane motywy…


.