o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniach 10 - 14 czerwca 2019 r. piętnaścioro uczniów Naszej szkoły uczestniczyło w plenerze malarskim w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu (Dworek Błotnickich) koło Kolbuszowej. Ich opiekunami byli nauczyciele plastycy – Jolanta i Klaudiusz Nowakowie. Celem pleneru było doskonalenie umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa oraz zapoznanie uczestników z dorobkiem kulturowym Polski południowo-wschodniej. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrażeniem poziomu tego wydarzenia artystycznego, co zaowocowało ogromnym postępem w rozwoju umiejętności i świadomości twórczości malarskiej, a przede wszystkim pięknymi obrazami plenerowymi.

tekst: K.N.