o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

17 stycznia w auli szkolnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Krakowie z Wydziału Sztuki z uczniami klas czwartych LP. Goście zaprezentowali  Naszym przyszłym abiturientom szeroki wachlarz  ofert i możliwości naukowych w ramach kształcenia w dziedzinach sztuki i edukacji oraz malarstwa. Za przygotowanie spotkania odpowiedzialny był kierownik sekcji plastycznej w Naszej szkole - pan Mirosław Kowalczuk.