o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

12 marca w auli szkolnej odbyło się spotkanie z rysownikiem, malarzem i profesorem krakowskiej ASP – Adamem Brinckenem. Artysta jest absolwentem Naszej szkoły. W lapidarnych wspomnieniach profesor przywołał ją jako „fantastyczne miejsce”. Swoje wystąpienie artysta poprzedził prezentacją filmu, który przybliżył jego twórczość. W słowie skierowanym do całej społeczności szkolnej – uczniów i nauczycieli - profesor Adam Brincken mówił o wrażliwości i oryginalności artysty oraz procesie powstawania sztuki. Podkreślił rolę natury i kultury w życiu i twórczości artysty. Przybliżył również informacje o kierunkach krakowskiej ASP. Ciepła barwa głosu, piękny literacki język oraz komunikatywność wypowiedzi artysty sprawiły, że dla słuchaczy była to prawdziwa uczta duchowa.


tekst B.K..