o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

28 marca w auli szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży klas I - III LP z dr Wojciechem Pasterkiewiczem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, tematem którego była archeologia jako jeden z ciekawszych kierunków uczelni. Prelegent w interesujący sposób przybliżył Naszym uczniom, czym zajmuje się ta dziedzina nauki oraz co jest przedmiotem jej badań. Ciekawostką okazała się informacja, że archeologia powiązana jest z naukami ścisłymi i humanistycznymi. Dr Pasterkiewicz zakończył prelekcję informacją dotyczącą naboru na Archeologię oraz Muzeologię - wyjątkowe kierunki na Uniwersytecie Rzeszowskim.

tekst B.K..