o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

9 maja rozpoczął się w Naszej szkole wiosenny plener rysunkowo-malarski.  Uczestnicy pleneru realizowali temat Światło i przestrzeń w pejzażu. Biorą w nim udział klasy drugie i trzecie LP oraz klasa V OSSP. Opiekunami pleneru są nauczyciele rysunku i malarstwa: Teresa Ulma,  Henryk Cebula, Tomasz Potuczko i Michał Orzechowski. Malarskie działania artystyczne potrwają do 15 maja.

tekst: M.K.