o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

31 stycznia w Małej Galerii jarosławskiego MOK - u odbył się wernisaż wystawy pani wicedyrektor ZSP - Teresy Ulmy. Oprócz gości spoza środowiska szkolnego, uczestniczyła w nim liczna grupa Naszych uczniów i nauczycieli oraz byłych pracowników jarosławskiego "Plastyka". Autorka wystawy podkreśliła, że praca twórcza jest dla niej odskocznią od codzienności. Prace, które znalazły się na wystawie, powstawały w ostatnich dwóch latach. Artystka poszukiwała w nich nowych środków wyrazu, dlatego sięgnęła po technikę pasteli łączoną z techniką rysunku. Wrażenia publiczności określiła koleżanka pani Teresy Ulmy - artystka rzeźbiarka, która zwróciła uwagę na lekkość ręki i ciepłą kolorystykę obrazu.
Wystawę można obejrzeć do 20 lutego. Serdecznie zapraszamy!

tekst B.K.