o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Mała Galeria Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki stała się 5 września 2019 r. miejscem spotkania sympatyków twórczości artystycznej Teresy Ulmy i jej dwóch córek. Pretekstem spotkania był wernisaż ich wspólnej wystawy pt. "Ulma Razy Trzy". Autorki zaprezentowały swoje prace z ostatniego okresu, utrzymane jeszcze w lekkim wakacyjnym klimacie.
Teresa Ulma jest wicedyrektorem i nauczycielem malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych
w Jarosławiu, wszystkie trzy artystki są absolwentkami Naszej szkoły.

tekst D.T.