o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Egzamin dyplomowy odbywał się w Naszej szkole w dniach 22-25 czerwca 2020 r.  Składał się z dwóch części: praktycznej będącej prezentacją przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej i pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby oraz części teoretycznej z historii sztuki. W tym roku do egzaminu przystąpiło 41 uczniów z następujących specjalizacji: realizacje intermedialne, projektowanie ubioru i projektowanie graficzne.
Komisja egzaminacyjna podkreśliła bardzo wysoki poziom prac dyplomowych, czego dowodem było 9 ocen celujących (na egzaminie z historii sztuki też było 9 ocen celujących).
Po zdaniu egzaminu dyplomowego uczniowie ukończyli szkołę artystyczną i uzyskali tytuł plastyka w zdawanej na egzaminie dyplomowym specjalności i specjalizacji.
Gratulujemy!